Welke lengte voor mijn lintzaagmachine / bandzaag?

De opgemeten lengte is het uitgangspunt

Maar de meeste lintzaagmachines kennen spelingsruimte. Kleine lintzaagmachines  enige  millimeters. Grote machines hebben spelingsruimte  tot wel 10 cm.

Hebt u het oude lint?

Zet een merkteken en meet met een meetlint de lengte op. Gebruikt u een kleding  centimeterlint, weet dan dat deze niet exact zijn. Het lint rekt.

Meten

Leg een meetlint  uit op de vloer. Zet een merkteken aan de binnenzijde van het zaaglint. Houd het merkteken op de  nul (0 cm). Rol het zaaglint langs het meetlint tot het merkteken het meetlint raakt en lees uw lengte af. Voer een contrôle meting uit. Dit kan ook met een rechte lat. Zet een merkteken op binnenzijde van zaaglint en plaats dit op het beging van de lat. Rol uit tot het merkteken de lat weer raakt en zet daar een streep op de lat. Meet de afstand tussen begin en streep.

Berekenen-formule

Er is een formule voor 2-wielige  lintzaagmachines om de lengte van het zaaglint te bereken. Twee maal de lengte tussen de wiel-middelpunten plus de omtrek. (2xA+B)

A = Laat het bovenste wiel zakken in de laagste stand. Meet van het middelpunt  van het bovenste tot het middelpunt van het onderste wiel.  A =….                                                                                           B= De omtrek van 1 wiel. Omtrek berekenen:de  diameter x 3,14 =  B=…..

2 x afstand  A  + B is de minimale lengte. (2xA+B)

Voer dezelfde berekening uit met het bovenste wiel in de hooste stand en u hebt de maximale lengte. Kies de lengte mooi tussen minimale  en maximale maat.

Lengte meeten
Account